Eğitimli İş Gücü İle
Her Zaman Daha İleri

Bize değer katan her bir çalışanımız, aynı zamanda firmamızın bir üyesi olarak pek çok ayrıcalığa da sahip oluyor. Fotes Mühendislik sektördeki bilgi ve birikimini sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde tüm paydaşları, çalışanları ve eğitim kurumları ile paylaşarak sektörde ortak bir dil oluşturuyor. Sektörün her yönüyle gelişmesi için Fortes Akademiyi kurarak eğitim desteğini gönüllü olarak üstlenmiş bulunuyor.

Mesleki Eğitim
Bilinci Oluşturuyoruz

Lise ve üniversite öğrencilerine özel olarak düzenlenen sektör tanıtım seminerleri ile öğrencilerin sorularını yanıtlıyor; uygulamalı ve teorik eğitimler, okul-sanayi işbirliği çerçevesinde meslek liseleri ve üniversiteler ile yürütülen staj programları ve saha uygulama gezileri ile hizmet faaliyetlerimizin kapılarını açarak, iş yaşamına ve sektörel çalışma koşullarına uyum sağlamalarını hedefliyoruz.

Kültür ve Sanat
Faaliyetlerini Destekliyoruz

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile hem kendi çalışanlarımızın gelişimi hem de toplumsal gelişimimiz adına kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenliyor, yayınlar çıkarıyor ve çeşitli projelere katkı sağlıyoruz.

Toplumsal Fayda İçin
Farkındalık Oluşturuyoruz

Topluma faydayı bir sorumluluk olarak görüyor, sağlıklı yaşam, doğru beslenme, kronik hastalıklarda erken teşhis ve sürekli aktivite gibi konularda toplumu bilinçlendirmek için farkındalık oluşturuyoruz. Fortes Şirketler Grubu olarak bu farkındalığı eğitim ve seminerler ile sürekli hale getiriyoruz.

Eğitim ve Sınavlar
İçin Giriş Yap